Jana Kopřivová

Kladu otázky. Naslouchám. Hledám slova. Ze slov tvořím příběhy. Příběhy jídla.